Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska
Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Mechaniczny

22.05.2020

Realizacja zajęć niezbędnych do ukończenia toku studiów dla studentów IV roku kierunku MiBM

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
oraz
ukazaniem się zarządzenia JM Rektora nr 39/2020 z dnia 20.05.2020 r. dotyczącego zmian w ograniczeniach związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2019/2020

informujemy, obowiązku zawieszenia zajęć dydaktycznych nie stosuje się obecnie do zajęć realizowanych w procesie kształcenia zgodnym z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), obejmujących nabywanie efektów uczenia się i kształcenia, które nie mogą być potwierdzone podczas ich odbywania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym od 08.06.2020 r. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn będą realizowane w siedzibie Uczelni zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia na symulatorach, których efekty uczenia nie mogą być w całości nabyte podczas kształcenia zdalnego.

Planowana jest realizacja zajęć z następujących przedmiotów:
• Okrętowe Silniki Tłokowe
• Eksploatacja Okrętowych Siłowni Turboparowych
• Eksploatacja Urządzeń Siłowni Okrętowej

Grupy studenckie, które będą odbywać zajęcia w siedzibie Uczelni zostaną poinformowane o terminach zajęć wykonywanych w Uczelni przez Dziekanat oraz na platformie e-learningowej AMS.
22.05.2020

Przedłużenie zawieszenie zajęć dydaktycznych do 30.06.2020 r.

W związku z ukazaniem się zarządzenia JM Rektora nr 39/2020 z dnia 20.05.2020 r. dotyczącego zmian w ograniczeniach związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2019/2020 informujemy, że w okresie do 30.06.2020 ogranicza się funkcjonowanie Uczelni poprzez:
• zawieszenie wykładów oraz innych zajęć dydaktycznych z wyjątkiem zajęć realizowanych w procesie kształcenia zgodnym z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 (STCW), obejmujących nabywanie efektów uczenia się i kształcenia, które nie mogą być potwierdzone podczas ich odbywania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
• zawieszenie kształcenia doktorantów realizowane w ramach zajęć,
• zawieszenie studenckich praktyk zawodowych określonych w programie studiów z tym, że możliwa jest realizacja praktyk morskich na morskich statkach handlowych w oparciu o indywidualną umowę marynarską.
Pozostałe zajęcia w tym okresie Uczelnia prowadzi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w granicach na jakie pozwala posiadana infrastruktura i oprogramowanie.

Dziekanat WM, Sekretariat WCK, Sekretariaty Katedr są czynne w godzinach 08:00-13:00. Studentów obowiązuje kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Obsługa studentów lub absolwentów przez administrację Uczelni może odbywać się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
22.05.2020

Wznowienie wykonywania badan przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie

Informujemy, że Wydział Mechaniczny został poinformowany o wznowieniu przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie wykonywania badań dla studentów AM. W związku z powyższym wprowadzone zostają wytyczne dotyczące sposobu dostarczenia próbek.

W czasie transportu i przekazywania pobranych próbek do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (tak jak w przypadku innych materiałów potencjalnie zakaźnych) obowiązuje zasada podwójnego opakowania:

• opakowanie pierwsze - zasadnicze stanowią wymazówki z pobranym materiałem umieszczone w woreczku foliowym,
• opakowanie drugie - wtórne stanowi koperta (opisana imieniem i nazwiskiem).

Do każdej próbki należy dołączyć zlecenie na badanie.
Zlecenie na badanie nie może być umieszczane w opakowaniu wtórnym (drugim).
Próbki przyjmowane będą od poniedziałku do środy w godzinach 13:00-14:00.
Dla studentów ze skierowaniami na badania WSSE nie będzie wystawiać rachunku.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę