Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska
Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Mechaniczny

22.05.2020

[Aktualizacja 12.06.2020] Wznowienie wykonywania badan przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie

Wydział Mechaniczny został poinformowany o wznowieniu przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie wykonywania badań dla studentów AM. W związku z powyższym wprowadzone zostają wytyczne dotyczące sposobu dostarczenia próbek.

Badania na nosicielstwo kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella wykonywane są w Laboratorium Epidemiologii WSSE w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7.
Przyjmowanie próbek odbywa się w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do środy w godzinach od 10.00 – 11.00.

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy nabyć 3 wymazówki z podłożem transportowym.
Wymazówki opisujemy imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania i godziną pobrania.
Od pierwszgo pobrania próbki do momenty dostarczenia nie może upłynąć więcej niż 72 godziny. Uwaga, Sposób pobierania próbki kału do badania w sposób szczegółowy został opisany w zamieszczonym pliku >>pdf<<.

Wszystkie 3 próbki należy dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej próbki do Rejestracji Medycznej, WSSE w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7 (Ważne: nie może upłynąć więcej niż 72 godziny od pobrania pierwszej próbki do momentu dostarczenia ich do badania).
25.06.2020

Wytyczne i rekomendacje w sprawie zaliczania praktyki pływania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych (COVID-19)

Informujemy, że Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie wprowadza szczegółowe wytyczne i rekomendacje w sprawie organizacji i przeprowadzania zaliczenia praktyk w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Szczegóły pod adresem...
22.05.2020

Realizacja zajęć niezbędnych do ukończenia toku studiów dla studentów IV roku kierunku MiBM

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
oraz
ukazaniem się zarządzenia JM Rektora nr 39/2020 z dnia 20.05.2020 r. dotyczącego zmian w ograniczeniach związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2019/2020

informujemy, obowiązku zawieszenia zajęć dydaktycznych nie stosuje się obecnie do zajęć realizowanych w procesie kształcenia zgodnym z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), obejmujących nabywanie efektów uczenia się i kształcenia, które nie mogą być potwierdzone podczas ich odbywania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym od 08.06.2020 r. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn będą realizowane w siedzibie Uczelni zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia na symulatorach, których efekty uczenia nie mogą być w całości nabyte podczas kształcenia zdalnego.

Planowana jest realizacja zajęć z następujących przedmiotów:
• Okrętowe Silniki Tłokowe
• Eksploatacja Okrętowych Siłowni Turboparowych
• Eksploatacja Urządzeń Siłowni Okrętowej

Grupy studenckie, które będą odbywać zajęcia w siedzibie Uczelni zostaną poinformowane o terminach zajęć wykonywanych w Uczelni przez Dziekanat oraz na platformie e-learningowej AMS.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę