Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

O Wydziale Katedry

Katedry

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik KPBMiM prof. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska

ul. Willowa 2, pokój nr 37,

tel. 91 4809441,

k.gawdzinska@am.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: materiałoznawstwo
dr hab. inż. Krzysztof Nozdrzykowski, prof. AMS

ul. Willowa 2, pokój nr 39,

tel. 91 4809939,

k.nozdrzykowski@am.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: metrologia wielkości geometrycznych, techniki i technologie budowy maszyn
dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AMS

ul. Wały Chrobrego 1-2, p. 255

tel. 91 4809412

l.chybowski@am.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: eksploatacja siłowni okrętowych, inwentyka, modelowanie systemów, teoria systemów, teoria eksploatacji, optymalizacja systemów, prognozowanie rozwoju systemów
dr inż. Zenon Grządziel

ul. Willowa 2, pokój nr 305b

tel. 91 4809408,

z.grzadziel@am.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność: wytrzymałość materiałów
dr inż. Andrzej Jakubowski

l. Willowa 2, pokój nr 405,

tel. 91 4809442, a.jakubowski@am.szczecin.pl

 • Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność: technologia budowy maszyn
dr inż. Robert Jasionowski

ul. Willowa 2, pokój nr 016,

tel. 91 4809950,

r.jasionowski@aam.szczecin.pl

 • Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność: Procesy zużycia materiałów konstrukcyjnych, obliczeniowa mechanika płynów
dr inż. Marcin Matuszak

ul. Willowa 2, pokój nr 305b,

tel. 91 4849442,

m.matuszak@am.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: obróbka skrawaniem
dr inż. Katarzyna Bryll

ul. Willowa 2, pokój nr 38,

tel. 91 4809942,

k.bryll@am.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: materiałoznawstwo
samodzielny referent Magdalena Szyrwińska

ul. Willowa 2, pokój nr 107b,

tel. 91 4809930,

m.szyrwinska@am.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik KDiRM dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS

ul. Willowa 2, pok. 408a ,

tel. 91 4809906

a.bejger@am.szczecin.pl

 • Diagnostyka maszyn z wykorzystaniem fal sprężystych emisji akustycznej;
 • identyfikacja stanu maszyn;
 • analiza uszkodzeń;
dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AMS

ul. Willowa 2, pok. 408c,

tel. 91 4809902

a.adamkiewicz@am.szczecin.pl

 • Utrzymanie stanu technicznego, modelowanie efektywności, trwałości oraz ograniczenia degradacji powierzchni roboczych w technologiach konwersji energii maszyn i urządzeń okrętowych.
 • Diagnostyka procesowa cieplnych maszyn wirnikowych w układach okrętowych.
 • Modele eksploatacji urządzeń energetycznych z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska morskiego i oceny ryzyka technicznego.
 • Modelownie skutków dyssypacji i degradacji powierzchni roboczych maszyn okrętowych na efektywność konwersji energii.
 • Badania wpływu konwersji energii odpadowej na gospodarkę energetyczną statku.
 • Zastosowanie diagnostyki ruchowej dla potrzeb utrzymania turbinowych i tłokowych napędów okrętowych.
prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski

ul. Willowa 2, pok. 408d,

tel.914809921

p.bielawski@am.szczecin.pl

 • Relacje miara potencjału eksploatacyjnego zespołu funkcjonalnego – miara symptomu diagnostycznego.
 • Sensory drgań elementów wirujących.
 • Sensory do identyfikacji potencjału eksploatacyjnego niepracujących maszyn i urządzeń.
dr inż. Jan Drzewieniecki st.of.mech.okr.

ul. Willowa 2, pok. 408b,

tel. 91 4809905,

j.drzewieniecki@am.szczecin.pl

 • Diagnostyka maszyn;
 • identyfikacja stanu maszyn; analiza uszkodzeń.
 • Zużycie trybologiczne.
 • Obsługiwanie maszyn.
mgr.inż. Andrzej Wieczorek st.of.mech.okr.

ul. Willowa 2, pok. 408b,

tel. 91 4809902

a.wieczorek@am.szczecin.pl

 • Identyfikacja stanu maszyn; analiza uszkodzeń, badanie silników z zasilaniem paliwem gazowym
mgr.inż. Przemysław Bartoszko

ul. Willowa 2, pok. 405,

tel. 91 4809902

p.bartoszko@am.szczecin.pl

samodzielny referent Magdalena Szyrwińska

ul. Willowa 2, pok. 107b,

tel. 91 4809930,

m.szyrwinska@am.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik KSO dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. AMS

ul. Willowa 2, pokój nr 104b,

tel. 91 4809553,

c.behrendt@am.szczecin.pl

 • systemy odzysku ciepła odpadowego,
 • badania eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • metody wyznaczania efektywności energetycznej statków specjalistycznych,
 • wpływ eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie,
 • zastosowania gazu LNG, jako paliwa
dr inż.Tadeusz Borkowski, prof. AMS st. st.of.mech.okr.

ul. Willowa 2, pokój nr 202b,

tel. 91 4809419

t.borkowski@am.szczecin.pl

 • badania eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • ocena współpracy układu silnik – śruba – kadłub w aspekcie minimalizacji zużycia paliwa,
 • badania wpływu eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie w aspekcie emisji spalin oraz odprowadzania wód zęzowych i balastowych,
 • zastosowania gazu LNG, jako paliwa
prof. dr hab. inż. Oleh Klyus

ul. Willowa 2, pokój nr 104a,

tel. 91 4809409,

o.klyus@am.szczecin.pl

 • ​katalityczna obróbka paliw ciekłych w celu zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin,
 • właściwości paliw alternatywnych, w tym pirolitycznych,
 • technologie obróbki
 • odpadów ropopochodnych w celu wykorzystania ich jako paliwa w kotłach, badania
 • wpływu eksploatacji silników o zapłonie samoczynnym na środowisko w aspekcie emisji spalin,
 • zastosowania gazu LNG jako paliwa
dr inż. Przemysław Kowalak st.of.mech.okr.

ul. Willowa 2, pokój nr 202a,

tel. 91 4809957,

p.kowalak@am.szczecin.pl

 • badania eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • ocena współpracy układu silnik – śruba – kadłub w aspekcie minimalizacji zużycia paliwa,
 • badania wpływu eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie w aspekcie emisji spalin oraz odprowadzania wód zęzowych i balastowych,
 • zastosowania gazu LNG, jako paliwa
dr inż. Jarosław Myśków

ul. Willowa 2, pokój nr 202a,

tel. 91 480417

j.myskow@am.szczecin.pl

 • badania eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • ocena współpracy układu silnik – śruba – kadłub w aspekcie minimalizacji zużycia paliwa,
 • badania wpływu eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie w aspekcie emisji spalin oraz odprowadzania wód zęzowych i balastowych,
 • zastosowania gazu LNG, jako paliwa
mgr inż. Paweł Borowski

ul. Willowa 2, pokój nr 405

tel. 91 4809963

p.borowski@am.szczecin.pl

 • eksploatacja gazowych instalacji paliwowych na statkach
 • procesy regazyfikacji i skraplania paliw gazowych
 • eksploatacja silników dwupaliwowych
samodzielny referent mgr Izabela Stefaniak

ul. Willowa 2-4, pokój nr 107b,

tel. 91 4809479,

i.stefaniak@am.szczecin.pll

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik KE dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AMS

ul. Willowa 2, pokój nr 104d,

tel. 91 4809414,

z.matuszak@am.szczecin.pl

dr inż. Jan Monieta

ul. Willowa 2, pokój nr 306b,

tel. 91 4809415,

j.monieta@am.szczecin.pl

 • badania teoretyczne i eksperymentalne w zakresie diagnostyki, bezpieczeństwa niezawodności i tribologii środków transportowych, a zwłaszcza tłokowych silników spalinowych.
dr hab. inż. Jaromir Mysłowski,prof. AMS

ul. Willowa 2, pokój nr 304a,

tel. 91 4809958,

j.myslowski@am.szczecin.pl

dr inż. Marcin Szczepanek

ul. Willowa 2, pokój nr 304b,

tel. 91 4809376,

m.szczepanek@am.szczecin.pll

 • systemy odzysku ciepła odpadowego,
 • eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • metody wyznaczania efektywności energetycznej statków specjalistycznych,
 • zastosowania gazu LNG jako paliwa.
dr inż. Ewelina Złoczowska

ul. Willowa 2, pokój nr 304c,

tel. 91 4809372,

e.zloczowska@am.szczecin.pl

 • badania potencjału i możliwości wykorzystania zimna odpadowego z różnych procesów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu regazyfikacji LNG.
 • Badania uszkodzeń okrętowych urządzeń chłodnych, w szczególności kobtenerów chłodniczych, i ich wpływ na funkcjonowanie i niezawodność układu.
dr inż. Marcin Kołodziejski st.of. mech.okr.

ul. Willowa 2, pokój nr 307a,

tel. 91 4809960,

m.kolodziejski@am.szczecin.pl

 • zarządzanie niezawodnością,
 • badania eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • metody wyznaczania efektywności energetycznej statków,
 • wpływ eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie
samodzielny referent mgr Izabela Stefaniak

ul. Willowa 2-4, pokój nr 107b,

tel. 91 4809479,

i.stefaniak@am.szczecin.pl

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę