Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo Wydzialu
Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

O Wydziale Katedry

Katedry

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik KPBMiM prof. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska

ul. Willowa 2, pokój nr 107C,

tel. 91 48 09 942,

k.gawdzinska@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: materiałoznawstwo
dr hab. inż. Krzysztof Nozdrzykowski, prof. PM

ul. Willowa 2, pokój nr 39,

tel. 91 48 09 939,

k.nozdrzykowski@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: metrologia wielkości geometrycznych, techniki i technologie budowy maszyn
prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski, II of. mech .okr.

ul. Wały Chrobrego 1-2, p. 255

tel. 91 48 09 412

l.chybowski@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: eksploatacja siłowni okrętowych, inwentyka, modelowanie systemów, teoria systemów, teoria eksploatacji, optymalizacja systemów, prognozowanie rozwoju systemów
dr inż. Zenon Grządziel

ul. Willowa 2, pokój nr 305b

tel. 91 48 09 408,

z.grzadziel@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność: wytrzymałość materiałów
dr inż. Andrzej Jakubowski

ul. Willowa 2, pokój nr 405,

tel. 91 48 09 442,

a.jakubowski@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność: technologia budowy maszyn
dr inż. Robert Jasionowski

ul. Willowa 2, pokój nr 016,

tel. 91 48 09 950,

r.jasionowski@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność: Procesy zużycia materiałów konstrukcyjnych, obliczeniowa mechanika płynów
dr inż. Marcin Matuszak

ul. Willowa 2, pokój nr 305b,

tel. 91 48 49 442,

m.matuszak@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: obróbka skrawaniem
dr inż. Katarzyna Bryll

ul. Willowa 2, pokój nr 31,

tel. 91 48 09 942,

k.bryll@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: materiałoznawstwo
dr inż. Piotr Franciszczak

ul. Willowa 2, pokój nr. 38

tel.:91 48 09 987

p.franciszczak@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: materiałoznawstwo
dr inż. Jan Wysocki, st. of. mech. okr.

ul. Willowa 2, pokój nr. 37

tel.: 91 48 09 941

j.wysocki@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: Spawalnictwo – nowe materiały, nowe technologie
dr inż. Tomasz Pusty

ul. Willowa 2, pokój nr. 38

tel.:91 48 09 987

t.pusty@pm.szczecin.pl

 • Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne
 • Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
 • Specjalność naukowa: dynamika ruchu pojazdów
samodzielny referent Jarosław Poniewiera

ul. Willowa 2, pokój nr 107b,

tel. 91 48 09 930,

j.poniewiera@pm.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik KDiRM dr hab. inż. Artur Bejger, prof. PM

ul. Willowa 2, pok. 408a ,

tel. 91 48 09 906

a.bejger@pm.szczecin.pl

 • Diagnostyka maszyn z wykorzystaniem fal sprężystych emisji akustycznej;
 • identyfikacja stanu maszyn;
 • analiza uszkodzeń;
dr inż. Jan Drzewieniecki, prof. PM, st.of.mech.okr.

ul. Willowa 2, pok. 408b,

tel. 91 48 09 905,

j.drzewieniecki@pm.szczecin.pl

 • Diagnostyka maszyn;
 • identyfikacja stanu maszyn; analiza uszkodzeń.
 • Zużycie trybologiczne.
 • Obsługiwanie maszyn.
mgr inż. Andrzej Wieczorek, st.of.mech.okr.

ul. Willowa 2, pok. 408b,

tel. 91 48 09 902

a.wieczorek@pm.szczecin.pl

 • Identyfikacja stanu maszyn; analiza uszkodzeń, badanie silników z zasilaniem paliwem gazowym
mgr inż. Przemysław Bartoszko, II of. mech. okr.

ul. Willowa 2, pok. 408C,

tel. 91 48 09 964

p.bartoszko@pm.szczecin.pl

mgr inż. Paweł Borowski, st.of.mech.okr.

ul. Willowa 2, pok. 408 C

tel.: 91 48 09 902

p.borowski@pm.szczecin.pl

samodzielny referent Jarosław Poniewiera

ul. Willowa 2, pok. 107b,

tel. 91 4809930,

j.poniewiera@pm.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik KSO dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. PM, of. mech wacht.

ul. Willowa 2, pokój nr 104b,

tel. 91 4809553,

c.behrendt@pm.szczecin.pl

 • systemy odzysku ciepła odpadowego,
 • badania eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • metody wyznaczania efektywności energetycznej statków specjalistycznych,
 • wpływ eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie,
 • zastosowania gazu LNG, jako paliwa
prof. dr hab. inż. Oleh Klyus

ul. Willowa 2, pokój nr 104a,

tel. 91 4809409,

o.klyus@pm.szczecin.pl

 • ​katalityczna obróbka paliw ciekłych w celu zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin,
 • właściwości paliw alternatywnych, w tym pirolitycznych,
 • technologie obróbki
 • odpadów ropopochodnych w celu wykorzystania ich jako paliwa w kotłach, badania
 • wpływu eksploatacji silników o zapłonie samoczynnym na środowisko w aspekcie emisji spalin,
 • zastosowania gazu LNG jako paliwa
dr inż. Przemysław Kowalak, st.of.mech.okr.

ul. Willowa 2, pokój nr 202a,

tel. 91 4809957,

p.kowalak@pm.szczecin.pl

 • badania eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • ocena współpracy układu silnik – śruba – kadłub w aspekcie minimalizacji zużycia paliwa,
 • badania wpływu eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie w aspekcie emisji spalin oraz odprowadzania wód zęzowych i balastowych,
 • zastosowania gazu LNG, jako paliwa
dr inż. Jarosław Myśków, st. of. mech. okr.

ul. Willowa 2, pokój nr 202a,

tel. 91 480417

j.myskow@pm.szczecin.pl

 • badania eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • ocena współpracy układu silnik – śruba – kadłub w aspekcie minimalizacji zużycia paliwa,
 • badania wpływu eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie w aspekcie emisji spalin oraz odprowadzania wód zęzowych i balastowych,
 • zastosowania gazu LNG, jako paliwa
mgr inż. Robert Sztangierski, st.of.mech.okr.

ul. Willowa 2, pokój nr 306a,

tel. 91 48 09 384

r.sztangierski@pm.szczecin.pl

dr inż. Tomasz Tuński, st. of. mech. okr.

ul. Willowa 2, pok. 306 a,

tel. 91 48 09 384,

t.tunski@pm.szczecin.pl

 • okrętowe silniki tłokowe
specjalista mgr Izabela Stefaniak

ul. Willowa 2-4, pokój nr 107b,

tel. 91 4809479,

i.stefaniak@pm.szczecin.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe Dodatkowe informacje
Kierownik KE dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. PM

ul. Willowa 2, pokój nr 104d,

tel. 91 4809414,

z.matuszak@pm.szczecin.pl

dr inż. Jan Monieta

ul. Willowa 2, pokój nr 306b,

tel. 91 4809415,

j.monieta@pm.szczecin.pl

 • badania teoretyczne i eksperymentalne w zakresie diagnostyki, bezpieczeństwa niezawodności i tribologii środków transportowych, a zwłaszcza tłokowych silników spalinowych.
dr hab. inż. Jaromir Mysłowski, prof. PM

ul. Willowa 2, pokój nr 304a,

tel. 91 4809958,

j.myslowski@pm.szczecin.pl

dr inż. Marcin Szczepanek, of. mech. wacht.

ul. Willowa 2, pokój nr 304b,

tel. 91 4809376,

m.szczepanek@pm.szczecin.pll

 • systemy odzysku ciepła odpadowego,
 • eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • metody wyznaczania efektywności energetycznej statków specjalistycznych,
 • zastosowania gazu LNG jako paliwa.
dr inż. Ewelina Złoczowska

ul. Willowa 2, pokój nr 304c,

tel. 91 4809372,

e.zloczowska@pm.szczecin.pl

 • badania potencjału i możliwości wykorzystania zimna odpadowego z różnych procesów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu regazyfikacji LNG.
 • Badania uszkodzeń okrętowych urządzeń chłodnych, w szczególności kobtenerów chłodniczych, i ich wpływ na funkcjonowanie i niezawodność układu.
dr inż. Marcin Kołodziejski st.of. mech.okr.

ul. Willowa 2, pokój nr 307a,

tel. 91 4809960,

m.kolodziejski@pm.szczecin.pl

 • zarządzanie niezawodnością,
 • badania eksploatacyjne systemów energetycznych,
 • metody wyznaczania efektywności energetycznej statków,
 • wpływ eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie
dr inż. Włodzimierz Kamiński, st. of. mech. okr.

ul. Willowa 2, pok. 304 b,

tel. 91 48 09 376,

w.kaminski@pm.szczecin.pl

 • Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku,
 • Organizacja nadzoru, użytkowanie paliw.
specjalista mgr Izabela Stefaniak

ul. Willowa 2-4, pokój nr 107b,

tel. 91 4809479,

i.stefaniak@pm.szczecin.pl

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę