Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo Wydzialu
Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Dla Studentów Praktyki

Informacje dotyczące kwestii pracy na statkach morskich oraz lista agencji zatrudnienia opublikowane na stronie MGMiŻŚ: Praca na statkach morskich

Dostęp alternatywny do listy agencji zatrudnienia posiadających dokument uprawniający do kierowania marynarzy do pracy na statkach wydany przez:

[aktualizacja: 2022-01-04]

Każdy student odbywający semestralną praktykę morską lub lądową jest zobowiązany przygotować sprawozdanie z praktyki. Sprawozdanie to należy sporządzić własnoręcznie w formie rękopisu lub w formie elektronicznej na papierze formatu A4. W przypadku sporządzenia sprawozdania w formie elektronicznej do wydruku należy załączyć nośnik cyfrowy zawierający elektroniczną formę sprawozdania wraz z kompletem wymaganych rysunków (dla potrzeb kontroli oryginalności sprawozdania). Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania powyższego sprawozdania znajdują się w wytycznych zamieszczonych poniżej. Sprawozdanie z praktyki stanowi materiał wykorzystywany przez studenta podczas zaliczenia dziennika praktyk odbywającego się na zasadach egzaminu.

Równolegle do sporządzania sprawozdania z praktyki studenci zobowiązani są do wypełniania Dziennika praktyk (tj. Książki Praktyk Morskich lub jej odpowiednika). W interesie studenta jest zadbanie o uzyskanie potwierdzenia wykonania poszczególnych zadań od członków załogi statku. Potwierdzenie takie musi być umieszczone przy każdym z zadań oddzielnie. Student powinien zadbać o realizację jak największej liczby zadań możliwych do wykonania na danym statku. Podczas kontroli dziennika praktyk sprawdzeniu podlega poprawność umieszczonych w nim zapisów. Student powinien zadbać o wpisanie do dziennika praktyk potwierdzenia comiesięcznej kontroli dziennika na statku oraz uczestniczenia w wachtach maszynowych (zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi - patrz: Wyciąg z wymagań...).

  • Wytyczne do sporządzania sprawozdania z praktyki morskiej oraz zaliczenia dziennika praktyk - plik do pobrania…
  • Załącznik 1 do wytycznych: Wzór strony tytułowej sprawozdania z praktyki - plik do pobrania...
  • Załącznik 2 do wytycznych: Wykaz zagadnień objętych sprawozdaniem z praktyki - plik do pobrania…
  • Załącznik 3 do wytycznych: Zaświadczenie o wykonaniu czynności związanych z praktyką morską - plik do pobrania…

W związku z wejściem w życie aktualizacji przepisów dotyczących wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich z 2018 r. na podanej poniżej stronie zamieszczone zostają najczęściej stosowane wytyczne dotyczące ubiegania się o dyplomy i świadectwa wskazane przepisami konwencji STCW - link do strony z wytycznymi…

​Treści przekazywane przez Dział Spraw Morskich i Praktyk znajdują się pod podanym poniżej linkiem - dalej…

[aktualizacja: 2021-05-06]

Szanowni studenci,

informujemy, że badania na nosicielstwo kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella wykonywane są w Laboratorium Epidemiologii WSSE w Szczecinie, mieszczącym się przy ul. Spedytorska 6/7. Przyjmowanie próbek odbywa się w Rejestracji Medycznej od poniedziałku do środy w godzinach od 10:00 do 11:00.

Skierowania na badania oraz tzw. wymazówki proszę pobierać w Dziekanacie WM.

W celu wykonania badania na nosicielstwo należy dostarczyć 3 próbki (przy wykorzystaniu otrzymanych wymazówek). Wszystkie 3 próbki należy dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej próbki do Rejestracji Medycznej, WSSE w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7.

Uwaga: nie może upłynąć więcej niż 72 godziny od pobrania pierwszej próbki do momentu dostarczenia do badania.

W związku z tym, że Sanepid przyjmuje tylko w ciągu jednej godziny dopuszczalne jest, by studenci grupowo za pośrednictwem jednej osoby dostarczali do sanepidu do 15 kompletów.

Szczegółowa instrukcja znajduje się pod adresem: link.

Pozostałe informacje dostępne są w Dziekanacie WM.

[aktualizacja: 2022-01-04]

W związku z wprowadzeniem przez Dział Spraw Morskich i Praktyk regulaminu porządkowego odbywania praktyk morskich na statku szkolno-badawczym m/s Nawigator XXI zobowiązuje się studentów WM PMS do zapoznania się z jego treścią.

Regulaminu porządkowy odbywania praktyk morskich na statku szkolno-badawczym m/s Nawigator XXI - plik do pobrania…

[aktualizacja: maj 2018]

Uwaga studenci.

Koordynator kierunku MiBM informuje, że na skutek zmiany wymagań, zawartych w Rozporządzeniu MGMiŻŚ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, a dotyczących realizacji “połączonego szkolenia umiejętności warsztatowych i praktyki pływania”, Urząd Morski do wydania dyplomów oficerskich wymaga posiadania przez ubiegające się osoby praktyki lądowej.

Wymaganie to dotyczy zarówno dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, jak i dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej.

Zwraca się zatem uwagę studentom oraz absolwentom Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie, którzy w przebiegu dotychczasowej praktyki nie odbywali praktyk lądowych, by w okresie realizacji praktyk nadzorowanych, niezbędnych do wydania dyplomu zadbali również o realizację praktyk lądowych obejmujących:

  • budowę, naprawę lub obsługę maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, na stacjonarnych platformach morskich.
  • budowę, naprawę lub obsługę okrętowych maszyn i urządzeń elektrycznych w stoczniach, zakładach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, na stacjonarnych platformach morskich,

po uprzednim uzgodnieniu miejsca realizacji praktyki i jej programu z jednostką nadzorującą.

[aktualizacja: 2022-01-04]

W związku z koniecznością udokumentowania nadzoru działań studentów związanych z realizacją praktyk lądowych koordynator kierunki MiBM informuje, że począwszy od roku akademickiego 2017/2018 studentów Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie dla potrzeb realizacji praktyk lądowych obowiązuje dokumentacja przebiegu czynności przy wykorzystaniu zamieszczonego poniżej zaświadczenia.

Zaświadczenie o wykonaniu czynności związanych z praktyką - plik do pobrania…

Treść aktualnego Certyfikatu Uznania uprawniający do szkolenia kadr morskich - plik pdf

Autor: Piotr Treichel

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę