Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo Wydzialu
Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Dla Studentów Informacje

Terminy sesji zjazdowej studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024:

Studia I stopnia – mechanika i budowa maszyn
od 22.01.2024 r. do 30.03.2024 r. (10 tygodni)
Studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
od 18.03.2024 r. do 08.06.2024 r. (10 tygodni)
Opłaty za studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

Dni adaptacyjne na Politechnice Morskiej w Szczecinie dla Kandydatów rozpoczynających studia na I roku w roku akademickim 2023/24


Dni Adaptacyjne organizowane dla studentów pierwszego roku mają na celu: poznanie władz wydziałów, zapoznanie z historią, dorobkiem i perspektywami po ukończeniu studiów na Politechnice Morskiej w Szczecinie. W trakcie spotkań przedstawiona będzie między innymi: działalność Samorządu Studenckiego działającego na terenie Uczelni oraz możliwość udziału studentów w różnych formach aktywności naukowej, kulturalnej, sportowej oraz społecznej. Istotnym elementem obrazującym funkcjonowanie Uczelni będzie przedstawienie regulaminów miedzy innymi: Regulaminu studiów Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Zasad wnoszenia opłat oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za studia.
W tym roku dni adaptacyjne trwają: 27.09.2023 - 29.09.2023.

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcja dotycząca zachowania, wizerunku zewnętrznego, noszenia umundurowania oraz elementów ubioru studentów Politechniki Morskiej  w  Szczecinie dostępną w 

Zgodnie z informacją Działu Kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.06.2022 r. przestaje obowiązywać zmieniony na czas epidemii COVID’19 rozkład godzin zajęć. Z początkiem roku akademickiego 2022/2023 powraca się do poprzedniego rozkład godzinowy zajęć dydaktycznych, który zamieszczony został poniżej.

Godzinowy rozkład zajęćGodzinowy rozkład zajęć

Terminy sesji zjazdowej studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023:

Studia I stopnia – mechanika i budowa maszyn
od 23.01.2023 r. do 01.04.2023 r. (10 tygodni)

Studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
od 20.03.2023 r. do 07.06.2023 r. (10 tygodni)

Opłata roczna za studia niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023:

Opłata roczna za studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn wynosi:

  • Polacy i cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy - 2950,00 złotych
  • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy - 9000,00 złotych
  • Polacy i cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy - 3100,00 złotych
  • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy - 8000,00 złotych

Opłata roczna za studia w języku angielskim:

  • Polacy i cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy - 6100,00 złotych
  • Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy - 12000,00 złotych

Informacje dotyczące kwestii pracy na statkach morskich oraz lista agencji zatrudnienia opublikowane na stronie MGMiŻŚ: Praca na statkach morskich

Dostęp alternatywny do listy agencji zatrudnienia posiadających dokument uprawniający do kierowania marynarzy do pracy na statkach wydany przez:

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę