Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Studia Kierunki studiów

Wydział Mechaniczny działający w ramach cywilnej uczelni państwowej Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w następujących specjalnościach, które pozwalają po studiach kontynuować karierę na lądzie (tytuł inżyniera) oraz morzu (dyplom oficera):
 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

4-letnie studia na specjalnościach:

 • Specjalności dające możliwość pracy na MORZU i LĄDZIE:
  eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
  diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
  eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)
 • Specjalności dające możliwość pracy na LĄDZIE:
  technika chłodnicza i klimatyzacyjna (TCHi K)
  technologia i technika recyklingu (TiTR)
  diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)
Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12,  91 480-935-13, e-mail: dm@am.szczecin.pl
 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

1,5-roczne studia na specjalnościach:

 • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)
Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12, 91 480-95-13, e-mail:dm@am.szczecin.pl
 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

4-letnie studia na specjalnościach:

 • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12, 91 480-93-80, e-mail:dm@am.szczecin.pl
 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

1,5-roczne studia na specjalnościach:

 • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

Szczegółowe informacje: tel 91 480-95-12, 91 480-93-80, e-mail:dm@am.szczecin.pl

Studiując na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn poznaje się kwestie umożliwiające bieżącą obsługę, zarządzanie oraz diagnozowanie urządzeń typowych dla siłowni okrętowej. Daje to absolwentom możliwość wyboru miejsca pracy począwszy od typowej ścieżki kariery w charakterze członka załogi statku, poprzez pracę w firmach naprawczo-serwisowych, na założeniu własnej działalności gospodarczej kończąc. W trakcie studiów student nabywa kwalifikacji w zakresie obsługiwania siłowni okrętowych. Kwalifikacje te po uzupełnieniu wymaganej praktyki zostają potwierdzone dyplomem oficera mechanika wachtowego wydanym przez odpowiedni organ administracji morskiej, pozwalając na pracę w składzie członków załóg obiektów pływających jako oficer mechanik okrętowy. Podczas studiów studentom przekazywana jest wiedza z zakresu organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych, instalacji przemysłowych, instalacji chłodniczych oraz instalacji recyclingowych. Studenci uczeni są zasad pracy w zespole, zasad funkcjonowania służb technicznych, towarzystw klasyfikacyjnych, służb dozoru technicznego armatorów, organów dozoru technicznego. Studenci uczą się koordynacji prac związanych z przebiegiem procesu eksploatacji urządzeń oraz nabywają umiejętności z zakresu prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją w stoczniach oraz zakładach produkcyjnych i remontowych.

Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pracować jako oficer mechanik na statkach lub być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. Może pracować w służbach nadzoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i służbach dozoru technicznego zakładów przemysłowych, w serwisach technicznych firm przemysłu maszynowego, w administracji morskiej, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym, w firmach konsultacyjnych i doradztwa przemysłu maszynowego.
Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pracować na statkach lub być zatrudniony w charakterze rzeczoznawcy i inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego, jako specjalista w stoczniach i zakładach remontowych zarówno przemysłu okrętowego, jak i w energetyce przemysłowej, w przedsiębiorstwach magazynowania, przeładunku, transportu i przesyłu nośników energii, np. w terminalach LNG oraz w zakładach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, na przykład w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach czynników technologicznych.
Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych posiada umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w elektrowniach i elektrociepłowniach, w firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.
Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych po uzyskaniu dyplomu jest przygotowany do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpiecznej pracy na statkach lub jachtach motorowych w charakterze oficera mechanika. Może być zatrudniony w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach nadzoru technicznego, administracji morskiej, w firmach serwisowych, projektowych i technologicznych, związanych z budową, wyposażeniem i eksploatacją statków i jachtów oraz w zakładach przemysłu maszynowego.
Absolwent specjalności technika chłodnicza i klimatyzacyjna będzie dysponował wiedzą w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, kogeneracji, nowoczesnych technik pomiarowych i systemów automatyki pomiarowej, wymiany ciepła, ochrony środowiska, transportu morskiego gazów skroplonych, budowy i eksploatacji instalacji niskotemperaturowych, procesów technologicznych w instalacjach gazów skroplonych. Absolwent będzie przygotowany do działalności w sferze: projektowania, zastosowania i eksploatacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych systemów technicznych oraz obsługi technologicznej.
Absolwent specjalności technologia i technika recyklingu będzie posiadał wiedzę dotyczącą technicznych aspektów procesów związanych z recyklingiem urządzeń technicznych wycofywanych z eksploatacji, konstrukcji budowlanych, energetycznych, przemysłowych instalacji chemicznych i petrochemicznych itp. Przygotowany jest do pracy w specjalistycznych przedsiębiorstwach recyklingowych oraz posiada niezbędne umiejętności w zakresie organizacji i nadzoru procesów recyklingu: przetwarzania, utylizacji, odzysku, regeneracji.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę