Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo Wydzialu
Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Studia Studia niestacjonarne

Opłata roczna za studia niestacjonarne

Opłata roczna za studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024 na kierunkach wynosi:

mechanika i budowa maszyn 
  • obywatele polscy – 4 000 zł/ rok
  • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności – 9.500 zł/rok
  • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 4 000 zł/ rok.

Opłata roczna za studia niestacjonarne drugiego stopnia wynosi w roku akademickim 2023/2024 na kierunku wynosi:
mechanika i budowa maszyn
  • obywatele polscy – 4 400 zł/ rok
  • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności – 9.000 zł/rok
  • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 4 400 zł/ rok.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę