- - Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

[Aktualizacja] Organizacja zajęć dydaktycznych WM w semestrze zimowym 2020/2021

Komunikat Dziekana Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie dot. organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
z dnia 24.09.2020 r. 

dot. organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19


Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 będą odbywały się zgodnie z poniższym wykazem:

Studia stacjonarne I stopnia

Rok I
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Wszystkie zajęcia realizowane stacjonarnie, tj.:       
1    Język angielski (lab.) 
2    Techniki komunikacji (wykład) 
3    Techniki komunikacji (ćwiczenia)
4    Matematyka (wykład)
5    Matematyka (ćwiczenia)
6    Fizyka (wykład)
7    Fizyka (lab.)
8    Mechanika (wykład)
9    Mechanika (ćwiczenia)
10  Grafika inżynierska (lab.)
11  Podstawy informatyki użytkowej (lab.)
12  Materiałoznawstwo okrętowe (wykład)
13  Materiałoznawstwo okrętowe (lab.)
14  Podstawy budowy statku i organizacji załogi (wykład)

Rok II
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Zajęcia realizowane stacjonarnie:
1    Wychowanie fizyczne (lab.)
2    Techniki wytwarzania I (lab.) 
3    Techniki wytwarzania II - praktyka warsztatowa (lab.)
4    Termodynamika techniczna (lab.)
5    Podstawy elektrotechniki i elektroniki (lab.)
Zajęcia realizowane zdalnie (online):
1    Język angielski (lab.)
2    Matematyka (wykład)
3    Matematyka (ćwiczenia)
4    Wytrzymałość materiałów (wykład)
5    Wytrzymałość materiałów (ćwiczenia)
6    Podstawy konstrukcji maszyn (wykład)
7    Techniki wytwarzania I (wykład)
8    Podstawy elektrotechniki i elektroniki (wykład)
9    Teoria i budowa okrętu (wykład)

Rok III
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych
Zajęcia realizowane stacjonarnie:
1    Wychowanie fizyczne (lab.)
2    Podstawy konstrukcji maszyn (lab.)
3    Technologia remontów (lab.)
4    Elektrotechnika okrętowa (lab.)
5    Chemia wody, paliw i smarów (lab.)
6    Okrętowe silniki tłokowe (lab.)
7    Kotły okrętowe (sym.)
8    Siłownie okrętowe (sym.)
9    Ochrona środowiska morskiego (lab./sym.)
Zajęcia realizowane zdalnie (online):
1    Język angielski (lab.)
2    Ochrona własności intelektualnej (wykład)
3    Technologia remontów (wykład)
4    Elektrotechnika okrętowa (wykład)
5    Chemia wody, paliw i smarów (wykład)
6    Okrętowe silniki tłokowe (wykład)
7    Kotły okrętowe (wykład)
8    Kotły okrętowe (ćwiczenia)
9    Maszyny i urządzenia okrętowe (wykład)
10  Siłownie okrętowe (wykład)
11  Ochrona środowiska morskiego (wykład)

Specjalność: Diagnostyka i Remonty Maszyn i Urządzeń Okrętowych
Zajęcia realizowane stacjonarnie:
1    Wychowanie fizyczne (lab.)
2    Podstawy konstrukcji maszyn (lab.)
3    Elektrotechnika okrętowa (lab.)
4    Chemia wody, paliw i smarów (lab.)
5    Okrętowe silniki tłokowe (lab.)
6    Kotły okrętowe (sym.)
7    Siłownie okrętowe (sym.)
8    Ochrona środowiska morskiego (lab./sym.)
9    Naprawy i reg. elementów maszyn (lab.)
Zajęcia realizowane zdalnie (online):
1    Język angielski (lab.)
2    Ochrona własności intelektualnej (wykład)
3    Elektrotechnika okrętowa (wykład)
4    Chemia wody, paliw i smarów (wykład)
5    Okrętowe silniki tłokowe (wykład)
6    Kotły okrętowe (wykład)
7    Kotły okrętowe (ćwiczenia)
8    Maszyny i urządzenia okrętowe (wykład)
9    Siłownie okrętowe (wykład)
10  Ochrona środowiska morskiego (wykład)
11  Naprawy i reg. elementów maszyn (wykład)

Rok IV
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych
Zajęcia realizowane stacjonarnie:
1    Technologia remontów (lab.)
2    Automatyka i miernictwo okrętowe (lab.)
3    Maszyny i urządzenia okrętowe (lab.)
4    Chłodnictwo i klimatyzacja (lab.)
5    Chłodnictwo i klimatyzacja (sym.)
6    Siłownie okrętowe (sym.)
7.1 Współczesne konstrukcje tłokowych silników okrętowych (sym.) [dla kierunku dyplomowania: Układy napędowe z silnikami tłokowymi]
7.2 Eksploatacja okrętowych turbin parowych i gazowych (sym.) [dla kierunku dyplomowania: Napędy turbinowe]
Zajęcia realizowane zdalnie (online):
1    Język angielski (lab.)    online
2    Wychowanie fizyczne (lab.)    online
3    Technologia remontów (wykład)    online
4    Automatyka i miernictwo okrętowe (wykład)    online
5    Użytkowanie paliw i środków smarowych (wykład)    online
6    Okrętowe silniki tłokowe (wykład)    online
7    Maszyny i urządzenia okrętowe (wykład)    online
8    Chłodnictwo i klimatyzacja (wykład)    online
9    Siłownie okrętowe (wykład)    online
10.1    Współczesne konstrukcje tłokowych silników okrętowych (wykład) [dla kierunku dyplomowania: Układy napędowe z silnikami tłokowymi]
10.2    Eksploatacja okrętowych turbin parowych i gazowych (wykład) [dla kierunku dyplomowania: Napędy turbinowe]

Specjalność: Diagnostyka i Remonty Maszyn i Urządzeń Okrętowych
Zajęcia realizowane stacjonarnie:

1    Okrętowe silniki tłokowe (lab.)
2    Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej – symulator (sym.)
3    Diagnostyka maszyn (lab.)
Zajęcia realizowane zdalnie (online):
1    Wychowanie fizyczne (lab.)
2    Nauka o pracy i kierowaniu (wykład)
3    Okrętowe silniki tłokowe (wykład)
5    Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowej – symulator (wykład)
7    Organizacja nadzoru (wykład)
8    Organizacja nadzoru (ćwiczenia)
9    Prawo i ubezpieczenia morskie (wykład)
10    Seminarium dyplomowe (wykład)
12    Sterowanie obsługiwaniem (wykład)

* zajęcia prowadzone on-line z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams w wybranych przypadkach wspomaganego materiałami umieszczonymi przez poszczególnych prowadzących na platformie Moodle.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę