Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Nowe kierunki na Wydziale Mechanicznym

Szanowni Państwo,

miło nam jest poinformować o rozszerzeniu oferty Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie o dwa nowe kierunki studiów:
- Inżynierię Eksploatacji oraz
- Inżynierię Przemysłową i Morskie Elektrownie Wiatrowe.

Szczegóły w treści wiadomości.

Oba kierunki studiów kierowane są do młodych ludzi interesujących się zagadnieniami eksploatacji urządzeń technicznych.

Kierunek Inżynieria Eksploatacji powstałz myślą osobach, które pragną uzyskać wiedzę i umiejętności szybkiego dostosowania się do oczekiwań rynku. Dotyczy to szczególnie nowoczesnych technologii eksploatacyjnych, informacyjnych i cyfrowych, czy wykorzystania innych nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę inżyniera. Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Eksploatacji  i specjalnościach Pojazdy jednośladowe, Silniki spalinowe małych mocy i Hybrydowe układy napędowe jest przygotowany do:
 • realizacji procesu wytwarzania, montażu, eksploatacji oraz recyclingu obiektów technicznych będących obiektem nauczaniania,
 • prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją głównie w zakładach produkcyjnych i remontowych obiektów i urządzeń technicznych objętych kształceniem na opisywanych specjalnościach,
 • funkcjonowania w strukturach zrównoważonej gospodarki odpadami,
 • diagnostyki stanu technicznego obiektów technicznych objętych procesem kształcenia,
 • organizowania, zarządzania i wykonywania obsługiwania obiektów technicznych objętych procesem kształcenia,
 •  koordynacji prac związanych z przebiegiem procesu eksploatacji obiektów i urządzeń objętych procesem kształcenia.
Absolwent uzyskując kwalifikacje pierwszego stopnia, otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.
Osoby kształcące się na kierunku Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe zdobywać będą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne predysponujące ich do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie eksploatacji maszyn i systemów przemysłowych oraz identyfikacją ich stanu technicznego, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów diagnostycznych z wykorzystaniem istniejącej aparatury jak i umiejętnością zaprojektowania własnego systemu pomiarowego. Absolwent tego kierunku będą przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych, małych firmach, administracji itp. Osoby studiujące na kierunku Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe usyskają w trakcie studiów:
 • umiejętności rozumienia problemów mechaniczno-energetycznych i wyodrębniania w nich istotnych zagadnień, z uwzględnieniem aspektów technicznych i prawnych;
 • umiejętności rozwiązywania zaawansowanych problemów związanych z identyfikacją stanu technicznego urządzeń, w tym z przygotowaniem i realizacją planu pomiarów, wykorzystując do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne;
 • wiedzę i umiejętności dotyczące rozwiązywania problemy z zakresu eksploatacji i diagnozowania maszyn;
 • wiedzę z zakresu ochrony środowiska w systemach energetycznych, podstaw ekonomii i zarządzania oraz potrafi stosować ją w praktyce;
 • umiejętności wykorzystania technik informatycznych w pracach inżynierskich, w szczególności w opracowaniu numerycznych jak i analogowych systemów pomiarowych;
 • umiejętności wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, wykonuje pomiary, obliczenia i symulacje komputerowe, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga z nich wnioski;
Absolwent specjalności inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe ma podstawy do poszukiwania zatrudnienia we wszelkich przedsiębiorstwach wykorzystujących wiedzę inżynierską, analizę danych diagnostycznych, a także w administracji publicznej.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę