Aktualności - Realizacja zajęć niezbędnych do ukończenia toku studiów dla studentów IV roku kierunku MiBM - Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
oraz
ukazaniem się zarządzenia JM Rektora nr 39/2020 z dnia 20.05.2020 r. dotyczącego zmian w ograniczeniach związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2019/2020

informujemy, obowiązku zawieszenia zajęć dydaktycznych nie stosuje się obecnie do zajęć realizowanych w procesie kształcenia zgodnym z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), obejmujących nabywanie efektów uczenia się i kształcenia, które nie mogą być potwierdzone podczas ich odbywania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym od 08.06.2020 r. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn będą realizowane w siedzibie Uczelni zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia na symulatorach, których efekty uczenia nie mogą być w całości nabyte podczas kształcenia zdalnego.

Planowana jest realizacja zajęć z następujących przedmiotów:
• Okrętowe Silniki Tłokowe
• Eksploatacja Okrętowych Siłowni Turboparowych
• Eksploatacja Urządzeń Siłowni Okrętowej

Grupy studenckie, które będą odbywać zajęcia w siedzibie Uczelni zostaną poinformowane o terminach zajęć wykonywanych w Uczelni przez Dziekanat oraz na platformie e-learningowej AMS.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę