Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Studia Studia podyplomowe

​Studia Podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali”

Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub pragnących specjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG.
Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eksploatacja terminali” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z transportem, urządzeniami i systemami regazyfikacji, przechowywania i przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

Obejmują 2 semestry. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych odbywają się dwa razy w miesiącu (piątki po godz. 15 i soboty) w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wystawione przez Akademię Morską w Szczecinie (Wydział Mechaniczny).

Zasady rekrutacji


Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
  3. pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 zł dla I edycji studiów,
  4. dwa zdjęcia legitymacyjne.

Dokumenty w terminie od 1.12.2019 do 20.02.2020 r.

należy przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Willowa 2

71-650 Szczecin


z dopiskiem: Studia podyplomowe LNG


lub elektronicznie na adres:
m.szczepanek@am.szczecin.pl


lub złożyć osobiście:


w dziekanacie Wydziału Mechanicznego 
Akademii Morskiej w Szczecinie
 ul. Willowa 2 pok. 103 w godz. 7.30 – 15.00,

Opłaty za studia


Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł i pozostaje niezmienny w trakcie studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach:

  • I rata do 2.03.2020 r.
  • II rata do 1.10.2020 r.
Opłata wpisowa wynosi 150 zł


Należność za studia należy wpłacać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:


PKO SA VII O/Szczecin

16 1240 1864 1111 0000 2205 5615


z dopiskiem: Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali”.

Autor: Marcin Szczepanek

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę