Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Badania Naukowe Badania Naukowe

Katedra Diagnostyki i Remontów Maszyn

 1. Prowadzi badania naukowe celem rozwoju metod i środków obsługiwania maszyn:
 2. Realizuje prace badawczo-wdrożeniowe we współpracy z przemysłem i na zlecenie przemysłu celem rozwiązywania bieżących problemów eksploatacyjnych
 3. Wykonuje analizy, ekspertyzy i recenzje z zakresu obsługiwania maszyn.


Szczegółowy obszar badawczych Katedry

 1. Ocena jakości swobodnych elementów maszyn:

  • Badania nieniszczące: wizualne, penetracyjne, elektro – magnetyczne, radiologiczne, ultradźwiękowe

  • Badania szczelności

  • Pomiary odchyłek kształtu i położenia elementów maszyn

  • Pomiary grubości warstw i ścian

 2. Montaż maszyn i ocena jakości wbudowanych elementów maszyn:


  • Ocena jakości połączeń spoczynkowych

  • Ocena jakości połączeń ruchowych

  • Wyważanie wirników

  • Ocena jakości wzajemnego ustawienia współpracujących maszyn

  • Badania szczelności systemów

 3. Analiza uszkodzeń:


  • Faktografia, mechanizmy uszkodzeń, przyczyny uszkodzeń

  • Analiza uszkodzeń w szczególności węzłów tribologicznych: łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, kół zębatych itp.

 4. Naprawy elementów maszyn:


  • Naprawy przez obróbkę ubytkową (szlifowanie, honowanie, skrawanie, docieranie)

  • Naprawy poprzez wstawianie elementów drugich (tulejowanie, szycie itp.)

  • Naprawy poprzez nakładanie warstw metodami galwanicznymi, spawalniczymi itp.

  • Naprawy za pomocą klejów i mas chemoutwardzalnych
 5. Diagnostyka maszyn:

  • Diagnostyka drganiowa maszyn i zespołów maszyn wirnikowych

  • Diagnostyka konwekcyjna maszyn smarowanych olejem

  • Diagnostyka termodynamiczna systemów i urządzeń

  • Diagnostyka z wykorzystaniem emisji akustycznej

  • Diagnostyka drganiowa zespołów maszyn z maszyną z mechanizmem tłokowo – korbowym

  • Diagnozowanie maszyn w warunkach rozpędzania i wybiegu
 5.7. Eksperymentalna analiza modalna

 6. Sterowanie obsługiwaniem systemów produkcyjnych:


  • Strategie zarządzania systemami produkcyjnymi

  • Strategie obsługiwania

  • Gospodarka częściami wymiennymi

  • Planowanie, dozorowanie i zabezpieczanie obsługiwania

  • Kształcenie kadr na potrzeby obsługiwania

Katedra Siłowni Okrętowych

Tematyka badań naukowych Katedry koncentruje na aspektach minimalizacji zużycia paliwa i olejów smarowych, odzysku ciepła odpadowego, ochrony środowiska. Najważniejsze stanowiska badawcze i związane z nimi zakresy badań to:

 • stanowisko odolejania wód wyposażone w odolejacz typu DVZ 25, zestaw zbiorników, mieszalników, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • stanowisko silnika 6AL 20/24. Wykorzystane jest do badań emisji spalin w zależności od nastaw aparatury paliwowej i warunków eksploatacji silnika

Główne kierunki badań realizowane katedrze:

 • Badanie wpływu eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie w aspekcie emisji spalin i odprowadzania wód zęzowych

Katedra Energetyki

Tematyka badań naukowych Katedry koncentruje się na racjonalnym użytkowaniu okrętowych układów energetycznych oraz niezawodności. Najważniejsze stanowiska badawcze i związane z nimi zakresy badań to:

 • stanowisko chłodni okrętowej. Unikalne w skali kraju stanowisko chłodnicze pracuje z wykorzystaniem ekologicznego czynnika chłodniczego 404-A.

Badania realizowane we współpracy z przemysłem, na drodze zlecanych prac naukowo- badawczych i usługowych:

 • badania emisji składników spalin z silników spalinowych i kotłów opalanych, realizowane we współpracy ze HGP „Cegielski”, SSR „Gryfia”, Polską Żeglugą Morską, Unity Line, Polską Żeglugą Bałtycką, Euroafrica, Rhodia (Stilon) Gorzów;
 • badania czystości i określenie stopnia czystości olejów hydraulicznych, olejów smarowych i paliw.

Laboratorium badania czystości cieczy roboczych posiada uznanie PRS, współpracuje ze SSR „Gryfia”, Stocznią “Pomerania”, INTERMARINE, Navikon Stal, Poltrampservice, Bosch-Rexroth.


Główne kierunki badań realizowane katedrze :

 • „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji wybranych elementów okrętowych układów energetycznych”
 • „Poprawa efektywności eksploatacji systemów energetycznych”
 • „Niezawodność i bezpieczeństwo mechanizmów okrętowych oraz efektywna eksploatacja siłowni okrętowych w aspekcie niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji”
 • „Identyfikacja obciążeń elementów i urządzeń technicznych oraz energetycznych środków transportowych w aspekcie niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji”

Katedra Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa

 • Opracowywanie technologii złożonych materiałów – kompozytów metalowo-ceramicznych.
 • Badanie właściwości materiałów, ekspertyzy materiałowe.
 • Spajanie metali i kompozytów.
 • Badania wytrzymałościowe elementów na rozciąganie, ściskanie, zginanie.
 • W Zakładzie znajduje się maszyna wytrzymałościowa o zakresie pomiarowym 1000 kN (100 ton).
 • Badania tensometryczne naprężeń i odkształceń.
 • Badania lin stalowych.
 • Badania wibroakustyczne konstrukcji, urządzeń mechanicznych.
 • Badania statycznych i dynamicznych własności wibroizolatorów.
 • Pomiary drgań mechanicznych i hałasów.
 • Badania twardości metali.
 • Badania udarności metali.
 • Symulacje komputerowe naprężeń i odkształceń konstrukcji mechanicznych (w szczególności odbojnic elastomerowych, wibroizolatorów gumowych, prętowych ustrojów nośnych).
 • Projektowanie i wykonanie stanowisk laboratoryjnych oraz pomocy naukowych.
 • Szkolenie w zakresie CAD (prowadzone są kursy AutoCAD 2002, po ukończeniu których uzyskiwany jest międzynarodowy certyfikat autoryzowany przez firmę Autodesk)
 • Pomiary dużych elementów maszyn: pomiary błędów kształtu i położenia osi zespołu otworów gniazd łożyskowych, zespołu czopów głównych wału korbowego, opracowanie wyników pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych.
 • Konstrukcja i wykonanie maszyn i oprzyrządowania technologicznego: obróbka metalu, przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy, konstrukcja form wtryskowych. tłoczników.
 • badania technologii przetwarzania energii fal morskich na energię elektryczną,
 • badania możliwości zastosowania energii fal morskich do ochrony brzegu morza przed tymi falami,
 • prace konstrukcyjne urządzeń do aktywnej technologii tłumieniu fal morskich zanim dotrą do brzegu,
 • prace konstrukcyjne urządzeń do przetwarzania energii fal morskich na energię elektryczną.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę